Søren Bøge Sørensen har 20+ års erfaring i at finde de rette kompetencer til både internationale koncerner samt mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere her.

Udtalelse fra Bøgevangsskolen

Bøgevangskolen – ny forstander 

Bøgevangskolens bestyrelse skulle finde afløseren til skolens forstander , der efterlod en yderst
veldrevet skole efter 16 år på posten. Det lå os meget på sinde at finde en person, som kunne føre skolen videre i den ånd, som den tidligere forstander havde skabt. Udvikling, handlekraft, empati, økonomisk indsigt og ledelseserfaring var vigtige faktorer for os i vore tanker om ny forstander.

Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg og besluttede at hyre professionel hjælp udefra. Søren Bøge Sørensen, ESBEES Consulting blev hentet ind til at løse opgaven.

Hanne-Lise Hansen, bestyrelsesformand: Det betød meget for os, at vi kunne finde en person, der havde de menneskelige kvaliteter som også vor tidligere forstander var i besiddelse af. Endvidere var det vigtigt, at vi fandt en person, der kunne bringe skolen videre og som kunne forholde sig til de betingelser, der bydes en skole af vor type.

Søren Bøge Sørensen, headhunter: Vi er glade for den tillid, bestyrelsen og ansættelsesudvalget viste os da de valgte ESBEES Consulting til opgaven.

Vi udarbejdede en stillingsprofil som blev drøftet igennem med ansættelsesudvalget, blev enige om fundamentet og vi gik så i gang med at bearbejde vort netværk og finde egnede kandidater. Kandidaterne udfyldte en AdfærdsProfil som en del af bedømmelsen af deres personlighed.

Hanne-Lise Hansen: ESBEES Consulting udvalgte 4 egnede kandidater som blev præsenteret for ansættelsesudvalget. Det var interessant at møde kvalificerede kandidater som hver havde deres styrker. Vi valgte to kandidater ud til anden runde hvor ansættelsesudvalget blev suppleret af resten af bestyrelsen. Efter anden præsentation blev valget truffet og kandidaten blev informeret.

Søren Bøge Sørensen: Vi er med i hele processen lige fra første møde til sidste præsentation samt underskrift af ansættelseskontrakt. Vi har været sparringspartnere for skolens bestyrelse som har den endelige myndighed. Diskussionen omkring styrker og svagheder er værdifuld for at kunne træffe det endelige valg.

Hanne-Lise Hansen: Det var en vellykket proces og Søren Bøge Sørensen tilførte værdi til dialogen med hans direkte og indlevende facon. Endelig kan jeg sige, at den tidsplan og de delmål, som Søren Bøge Sørensen havde lagt ved opgavens start blev nøje overholdt til vor fulde tilfredshed.

 

ESBEES HEADHUNTING | Mørupvej 16, 7183 Randbøl - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com