Søren Bøge Sørensen har 21+ års erfaring med headhunting til både nationale og internationale  virksomheder. Mere her.
 

 

 

Profilanalyser

ESBEESHEADHUNTING bruger analyser fra e-stimate 
 
 
ADFÆRDSPROFIL:
 
Adfærdsprofilen er et psykologisk baseret personprofilværktøj udviklet i Danmark. Det teoretiske afsæt er Adlers personlighedsmodel, justeret ift. nyere teorier om de grundlæggende menneskelige drivkræfter. Det betydelige teoretiske fundament giver stor validitetsdybde. 
 
Kombinationen af farvesymbolik, klare grafiske elementer, uddybende tekster sikrer en let forståelig og anvendelig profil.

Med den præcise måling er det oplagt at anvende Adfærdsprofilen ved rekruttering og omplacering af medarbejdere. Men herudover giver den læringsfremmende anvendelse af farver et naturligt udgangspunkt for udvikling af teams og hele organisationen.
 
Udover selve Adfærdsprofilen med dens mange facetter, tilbyder systemet også:
 
  • Jobprofiler
  • Teamprofiler
  • Relationsprofiler
  • Udvidet Adfærdsrapport
Adfærdsprofilens validitet og reliabilitet er blandt de bedste inden for sam­men­ligne­lige profilværktøjer. Reliabilitetsværdierne for de fire faktorer er over 0.85 (krav 0.70).
 
Adfærdsprofilen har været anvendt siden 1980. Profilen udvikles til stadighed, og der er løbende opfølg­ning på reliabilitet og validitet.
 
5-FAKTORPROFIL:
 
5-faktorprofilen er udviklet med afsæt i en international anerkendt personlighedstest til måling af personlighedstræk. Profilen bygger på IPIP´s (International Personality Item Pool) FFM model (Five Factor Model). FFM modellen bygger på en omfattende forskning, der gør den mere veldokumenteret end noget andet profilkoncept på markedet.

Med udgangspunkt i denne spørgeramme er 5-faktorprofilen videreudviklet og tilpasset til erhvervsmæssig brug i Danmark. Profilen er valideret og reliabilitetstestet i forhold til dansk normgruppe med reliabilitetsværdier på over 0.90 (kravet er 0.70).

 
5-faktorprofilen anvender disse fem grundpiller:
  • Robusthed: Nervøs eller robust og rolig
  • Ekstrovert socialitet: Indadvendt eller social udadvendt
  • Åbenhed for nyt: Pragmatisk eller åbenhed for nyt
  • Tilpasningsevne og selvkontrol: Umiddelbarhed eller arbejdsomhed
  • Målrettethed:Lav selvkontrol eller målrettethed

Hver af disse grundpiller er opdelt i en række underliggende facetter - 30 i alt. Eksempler på facetterne er:

Stresshåndtering,  energi, fantasi, selvbevidsthed, selvtillid, imødekommenhed, vrede, dominans, optimisme, forandringslyst, tillid, ubekymrethed, samvittighed, konflikthåndtering, beskedenhed, ambition, selvdisciplin mv.
  
 
 
 
 
ESBEES HEADHUNTING | Mørupvej 16, 7183 Randbøl - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com