Søren Bøge Sørensen har 20+ års erfaring i at finde de rette kompetencer til både internationale koncerner samt mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere her.

Karriere-CV

INTRODUKTION til karriere-CV


Meningen med et godt CV er at give nogle informationer således, at du ender i den rigtige bunke, nemlig den bunke, virksomheden arbejder videre med. Det er uanset om du er direktør, mellemleder eller specialist. Det er lige vigtigt.

Idéen er at få et overblik over dig på 15 sekunder – hvilket er meget vigtig når en virksomhedsleder eller headhunter sidder og skimmer CV’er.

Du indretter overordnet dit CV på følgende måde:
  • Executive Summary
  • Extended CV

I detaljer beskriver vi det som følger:

Executive Summary:

1. Øverst ”hard facts” (navn, kontaktdetaljer, civilstand) og billede (vigtigt)

2. Her skriver du to max. tre linjer om hvad du gerne vil i fremtiden

3. Derefter anfører du din uddannelse én linje for hver og år fra/til

4. Dernæst din karriere én linje for hver og år fra/til

5. Endelig andre vigtige ting for at kunne bedømme dig (særlige sprog, vigtige bestyrelsesposter publikationer, artikler o.a.)

Begræns det endelig til én side så husk, at det er kun de vigtige forhold, der skal til for at kunne bedømme dig, som du medtager på side 1.

Extended CV:

Side to starter så med den mere uddybende forklaring til din uddannelse og karriere. Du kan her gå mere i detaljer:

1. Uddannelsen kan du specificere med projekter, hovedopgavens indhold og hvad du har tilegnet dig af viden i øvrigt.

2. Karriere kan underbygges med successer, arbejdsopgaver, referencer, oplysninger om virksomheden etc. etc.

3. Fritid

4. Bibeskæftigelser

5. o.a.

Send efterfølgende gerne dit CV til mig - så er vi lidt længere......

Er du i tvivl om hvordan du opbygger dit CV, hvad du skal tage med og ikke, om du skal skrive en ansøgning eller ej er du velkommen til at skrive til Søren Bøge Sørensen på sbs@esbeesheadhunting.com eller ring på +45 2027 4666.
 
Færdigt CV sendes på cv@esbeesheadhunting.com mrk. UOPF el. en given sag. På forhånd tak. Husk at svare på auto reply m. samtykkeerklæring grundet GDPR. Kommer den ikke så tjek din spam.

ESBEES HEADHUNTING | Mørupvej 16, 7183 Randbøl - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com