Søren Bøge Sørensen har 21+ års erfaring med headhunting til både nationale og internationale  virksomheder. Mere her.
 

 

 

Integration af medarbejdere

Esbees Headhunting og KulturDetektiven har indgået et strategisk samarbejde, hvor vi med en bred vifte af kompetencer kan tilbyde at løse opgaver lige fra at finde den bedst kvalificerede kandidat til implementering, hvor målet er fastholdelse. I processen har vi fokus på interkulturelle aspekter, employer branding og optimering af organisationens kreative udviklingspotentiale. Vi har fokus på at eliminere kulturelle barrierer og således optimere det daglige samarbejde på tværs i organisationer. 

Vi sætter en ære i at bringe jeres organisation videre og at de bedste kræfter bliver sat i spil. Ved at arbejde 360˚ sikrer vi dig en ny medarbejder og integration af samme.

Det er vores fælles intention at understøtte vinderorganisationer i deres bestræbelser på at styrke deres position inden for hvert deres respektive felt.

Som KulturDetektiv tilbyder Jane Elgård Petersen virksomheder – på basis af bl.a. individuelle kulturanalyser - at få en større indsigt i deres egen organisationskultur og dermed en større forståelse af denne og dens betydning for både det gode samarbejde og en fortsat udvikling af organisationens potentiale. Hun har også stor fokus på at få internationale medarbejdere integreret i danske organisationer.

Efter mange på arbejdsmarkedet med forskellige funktioner i flere internationale virksomheder og koncerner, er hendes erfaringer, at alle virksomheder stort set alle oplever de samme benspænd, når det kom til videndeling på tværs af afdelinger og kulturer. Dette pirrede hendes nysgerrighed så meget og dermed en erkendelse af, at der her lå en enorm værdi, som ikke bliver udnyttet.

Derudover arbejder hun som Organisational Listener, hvor hendes primære fokus er at give sparring som Executive Spin Coach til både ledere og medarbejdere, som oplever forskellige problemstillinger i forhold til deres daglige virke og personlige udvikling og hvor det er hensigtsmæssigt, at en udefrakommende person bidrager med neutral og konstruktiv sparring. Hendes udgangspunkt er, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem ledelse og coaching – det vil være en illusion, at ledere kan påtage sig denne opgave i forhold til medarbejdere.

Kontakt Jane Elgård Petersen for yderligere drøftelse på mobil +45 2299 0710 eller e-mail jepelgard@kulturdetektiv.dk. Se mere på www.kulturdetektiv.dk
ESBEES HEADHUNTING | Mørupvej 16, 7183 Randbøl - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com