Cases

ESBEESHEADHUNTING oplyser om muligt løbende kundecases.
 
Kentaur A/S hjulpet til professionel bestyrelse:
 
Kentaur A/S er en virksomhed i rivende udvikling, med en formaliseret strategi og et skarpt forretningsfokus. Virksomheden har tre ejere med adm. dir. Bernt Dahl som hovedaktionær.

Udvidelsen af det øverste organ i Kentaur A/,S som producerer og sælger professionel erhvervsbeklædning, sker ifølge Bernt Dahl for at øge professionalismen.

”Vi er efterhånden blevet en stor virksomhed med salg og produktion i mange lande. Hvis vi fortsat skal vokse, kræver det øget professionalisme i alle led, også i vores bestyrelse,” udtaler han.

Ledelsen har et strategisk mål om at fordoble omsætningen på 5 år og erkender, at for at nå dette ambitiøse mål skal de have hjælp udefra.

Bernt Dahl fortsætter: ”Mentalt skal man være afklaret med sig selv. Det er en lang proces at nå til at turde lade sig udfordre af personer, du ikke kender. Vær ikke bange for udfordringen, men se det som en del af udviklingen. Som ejerleder skal du være bevidst om, at når du er økonomisk og følelsesmæssigt involveret er det svært at bevare helikopterperspektivet og undgå at blive ”sovset” ind i daglig drift. Du skal huske, at du ikke er verdensmester til alt, men find ud, hvad du som leder eller/og ejer er god til og få andre til at lave resten. Mange ejerledere har ofte manglende erkendelse af egne begrænsninger og tit bliver begrænsningerne decideret ignoreret. Ejerlederen drøner derudad og glemmer at kigge sig tilbage.

Bernt Dahl: ” Du er nødt til at ændre din adfærd og erkende dine fejltagelser. Du skal stå til ansvar og forsvare dine handlinger iht. strategiplanen. Din professionelle bestyrelse er dine sparringspartnere, der skal være med til at sætte mål for virksomheden og se virksomheden i helikopterperspektiv. Hvis du vil du noget stort må du tænke stort.

Søren Bøge Sørensen, ESBEES HEADHUNTING fik opgaven med at finde disse to bestyrelsesmedlemmer.

Bernt Dahl fortsætter: ”Vi lagde ud med et seminar, hvor vi i bestyrelsen sammen med vor økonomichef og Søren Bøge Sørensen drøftede den aktuelle situation, vor strategi og vore mål samt hvordan vi troede, vi kunne nå det. Vi fandt ud af, at vi ønskede vor viden på generel ledelse og sourcing på Asien suppleret og specielt at få uafhængige til at kigge os over skulderen.”

Søren Bøge Sørensen fortæller: ” Vi har betragtet denne headhunteropgave som en normal rekruttering. Vi har talt med mange relevante kandidater og præsentere tre til fire emner på hver stilling. Det er vigtigt, at kandidaterne er uafhængige af personlige og økonomiske interesser og at de har den specifikke, ønskede viden. Vi har så vurderet dette sammen med kemi med ejerne og udvalgt relevante emner. Vi præsenterede disse, to blev valgt ud og senere præsenteret i virksomheden.”

Søren Bøge Sørensen fortsætter: ”Mange ejerledere tænker, at det er dyrt både at finde og have bestyrelsesmedlemmer men det er faktisk overkommeligt specielt når man tager i betragtning, hvilket udbytte, der vil komme af investeringen. Undersøgelser viser, at overskuddet stiger betragteligt ved brug af uafhængige, udefrakommende bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er det en billig måde at få konsulentassistance på.”

Bernt Dahl siger afslutningsvis: ”Vi er nu kommet i gang med bestyrelsesarbejdet og dermed arbejdet med at opfylde vore mål. Alt tyder på, at vi har truffet den rigtige beslutning for virksomhedens fremtid.”
 
Søren Bøge Sørensen tilføjer: ESBEES HEADHUNTING har i flere omgange assisteret Kentaur med udvikling af bestyrelsen ud fra WINGMAN-princippet, hvor man kobler et bestyrelsesmedlem med erfaring på et udviklingsområde til direktiøren på området. En succesfuld metode, der giver værdi på bundlinjen.

Kontakt adm. dir. Bernt Dahl på +45 4025 9066 og/eller Søren Bøge Sørensen på +45 2027 4666 for yderligere informationer.

 
ESBEES HEADHUNTING | Mørupvej 16, 7183 Randbøl - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com