Søren Bøge Sørensen har 20+ års erfaring i at finde de rette kompetencer til både internationale koncerner samt mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere her.

Bestyrelsesmedlemmer og -formænd

ESBEESCONSULTING har stort fokus på at bestyrelserne i de danske virksomheder lever op til både egne, medarbejdernes og omverdenens krav.
 
Verden omkring os ændrer sig hele tiden og kravene fra kunder, medarbejdere, leverandører, de offentlige myndigheder m.m. ændrer sig hele tiden. Hvilken strategi skal vi vælge for virksomhedens udvikling? Hvilke markeder skal vi udvide på? Skal vi have nye produkter? Er vore processer optimale? Hvad med vor risikoprofil? Har vi selv de rigtige kompetencer til at bringe virksomheden på rette spor og videre i udviklingen?
 
Det er vigtigt, at bestyrelsen er en foranderlig størrelse og ikke er statisk. Ved intelligent sammensætning af bestyrelsen udvikler virksomheden sig dér, hvor man gerne vil hen. Ved intelligent sammensætning af bestyrelsen fordrer man specifikke personlige og faglige kompetencer for at afdække de manglende kompetencer.
 
Vi udarbejder sammen med virksomheden en plan for næste step. Vi finder sammen ud af, hvor de næste indsatsområder er og hvad vi kan gøre for at stimulere processen således at målene nås. Når vi er enige om, hvor der skal sættes ind, udarbejder vi en stillingprofil for den nye bestyrelsesformand og/eller -medlem og går på jagt efter et felt af kandidater, som så kan præsenteres for beslutningstagerne.
 
Headhunting af bestyrelsesmedlemmer foregår på præcis samme måde som på andre stillingstyper og der præsenteres et felt, som vil kunne bringe din virksomhed videre mod nye mål.
 
Wingman-princippet, som én af vore kunder kalder det, er vokset ud af vor måde at tænke bestyrelsesudvikling på, altså at man ansætter et bestyrelsesmedlem til at støtte et område/en person i f.eks. salg, produktion, supply chain, R&D o.a. Det giver værdi direkte på bundlinjen og er en væsentlig rådgivningsfaktor.
 
Det allervigtigste forhold er, at vi skaffer bestyrelsesmedlemmer, der IKKE er involveret økonomisk, følelsesmæssigt eller på anden måde har præferencer for personer eller fraktioner i virksomhedens ejerkreds eller medarbejderstab.
 
Denne uafhængighed er garant for, at der arbejdes seriøst med udvikling af virksomheden mod nye mål.
 
TESTIMONIALS:
Kentaur A/S (ca. 70 mand i DK og 700-800 i produktionen i udlandet) her
Panayotis ApS (ca. 3,5 mand i DK) her
ESBEES HEADHUNTING | Mørupvej 16, 7183 Randbøl - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com