Bestyrelser - mere viden

I de seneste år har offentlige instanser, organisationer, revisorforeninger og private interesser gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er for en virksomhed at etablere en professionel bestyrelse.

Dagspressen har oprullet den ene efter den anden af lærerige beretninger om virksomheders manglende bestyrelsesledelse.

Undersøgelser viser, at bundlinjen bliver øget med op til 50 %. Det kommer ved øget fokus på strategi, internationale markedsmuligheder, innovation/produktudvikling samt andre fokuspunkter.

Virksomheden er i udvikling og verden omkring  forandrer sig hele tiden og ledelsen kan ikke altid alene tænke på alle muligheder.  Det er nødvendigt at søge ekspertise udefra, som kan bidrage med nye idéer, nyt netværk og en målrettet indsats på netop de udfordringer, den enkelte virksomhed står i på et givet tidspunkt. Det er især vigtigt, at den/de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer kan hæve sig op over dagligdagen, observere, erhverve det kølige overblik og bidrage med handling. Derfor må disse udefrakommende bestyrelsesmedlemmer ikke have økonomisk eller følelsesmæssigt interesse i virksomheden eller personer omkring den. De skal være fuldstændigt uafhængige.

Bestyrelsen skal være en foranderlig størrelse ligesom det omgivende samfund og organisationen i almindelighed. Nye kompetencer fordres alt efter virksomhedens situation, fremtidige strategi og muligheder. Det er ikke et nederlag for et bestyrelsesmedlem at blive bedt om at gå når virksomheden mangler viden, som medlemmet ikke er i besiddelse af.

ESBEESHEADHUNTING bidrager med ekspertise på at sammensætte den kompetente bestyrelse. Vi analyserer sammen med ejere og ledelse virksomhedens udfordringer og lægger en plan for kompetencer på det kommende bestyrelsesmedlem og/eller – formand. Henvendelse til Søren Bøge Sørensen her.
ESBEES HEADHUNTING | CVR: 36603283 | Foldegade 33, 1., 7100 Vejle - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com