Søren Bøge Sørensen har 20+ års erfaring i at finde de rette kompetencer til både internationale koncerner samt mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere her.

Adfærdsprofil

Adfærdsprofilen er et psykologisk baseret personprofilværktøj udviklet i Danmark. Det teoretiske afsæt er Adlers personlighedsmodel, justeret ift. nyere teorier om de grundlæggende menneskelige drivkræfter. Det betydelige teoretiske fundament giver stor validitetsdybde. 
 
Kombinationen af farvesymbolik, klare grafiske elementer, uddybende tekster sikrer en let forståelig og anvendelig profil.

Med den præcise måling er det oplagt at anvende Adfærdsprofilen ved rekruttering og omplacering af medarbejdere. Men herudover giver den læringsfremmende anvendelse af farver et naturligt udgangspunkt for udvikling af teams og hele organisationen.
 
Udover selve Adfærdsprofilen med dens mange facetter, tilbyder systemet også:
· Jobprofiler
· Teamprofiler
· Relationsprofiler
· Udvidet Adfærdsrapport

 Adfærdsprofilens validitet og reliabilitet er blandt de bedste inden for sam­men­ligne­lige profilværktøjer. Reliabilitetsværdierne for de fire faktorer er over 0.85 (krav 0.70).
 
Adfærdsprofilen har været anvendt siden 1980. Profilen udvikles til stadighed, og der er løbende opfølg­ning på reliabilitet og validitet.
 
Ring til Søren Bøge Sørensen og hør om ydelser og priser. Kontaktoplysninger her.
ESBEES HEADHUNTING | Mørupvej 16, 7183 Randbøl - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com