Søren Bøge Sørensen har 20+ års erfaring i at finde de rette kompetencer til både internationale koncerner samt mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere her.

5-faktorprofil

5-faktorprofilen er udviklet med afsæt i en international anerkendt personlighedstest til måling af personlighedstræk. Profilen bygger på IPIP´s (International Personality Item Pool) FFM model (Five Factor Model). FFM modellen bygger på en omfattende forskning, der gør den mere veldokumenteret end noget andet profilkoncept på markedet.

Med udgangspunkt i denne spørgeramme er 5-faktorprofilen videreudviklet og tilpasset til erhvervsmæssig brug i Danmark. Profilen er valideret og reliabilitetstestet i forhold til dansk normgruppe med reliabilitetsværdier på over 0.90 (kravet er 0.70).

 
5-faktorprofilen anvender disse fem grundpiller:
· Robusthed: Nervøs eller robust og rolig

· Ekstrovert socialitet: Indadvendt eller social udadvendt

· Åbenhed for nyt: Pragmatisk eller åbenhed for nyt

· Tilpasningsevne og selvkontrol: Umiddelbarhed eller arbejdsomhed

· Målrettethed: Lav selvkontrol eller målrettethed

Hver af disse grundpiller er opdelt i en række underliggende facetter - 30 i alt. Eksempler på facetterne er:

Stresshåndtering,  energi, fantasi, selvbevidsthed, selvtillid, imødekommenhed, vrede, dominans, optimisme, forandringslyst, tillid, ubekymrethed, samvittighed, konflikthåndtering, beskedenhed, ambition, selvdisciplin mv.
 
Ring til Søren Bøge Sørensen og hør om ydelser og priser. Kontaktoplysninger her.
ESBEES HEADHUNTING | Mørupvej 16, 7183 Randbøl - Denmark | Tlf.: +45 2027 4666 | sbs@esbeesheadhunting.com